NTI satser på lærlinger i rørleggerfaget

12.08.17

I løpet av 2016-2017 har NTI tatt inn 7 nye lærlinger. I samme periode har 3 lærlinger vært oppe til fagprøve, bestått og mottatt sitt svennebrev. Alle har valgt å fortsette som rørleggere i NTI og er en frisk og faglig sterk tilvekst i vårt firma.

Mer enn 10% av våre ansatte håndverkere er lærlinger. NTI ønsker å bidra til at ungdom får en god og spennende framtid i rørfaget. Det er en klar målsetning å opprettholde lærlingeandelen i NTI også i årene som kommer.