Jaktlia 1 tildelt NTI

NTI skal utføre prosjektering og ventilasjonsanleggene

Jaktlia 1  omhandler 25 selveierleiligheter, fellesanlegg og parkeringsanlegg.

NTIs oppdragsgiver er Backe Stor Oslo AS

Oppstart prosjektering september 2018

Ferdigstillelse november 2019

Jaktlia 1