Linderud Flerbrukshall tildelt NTI

Prosjekt Linderud Flerbrukshall består av ny flerbrukshall for Linderud Idrettsforening. Anlegget består av én-flate flerbrukshall med tilliggende servicedel som inkluderer garderober, dusjrom, toaletter, kafeteria, trimrom, lager etc. Totalareal ca. 2000 m2. Offentlige tilskudd utgjør så stor andel at entreprisen for bygging kontraheres etter regelverk for offentlige anskaffelse.

Vi skal utføre prosjektering, sanitær og varmeanleggene.

Vår oppdragsgiver er Asker Entreprenør AS

Oppstart prosjektering august

Oppstart produksjon 01.11.2019

Ferdigstillelse 01.07.2020

Linderud