• 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013

14.11.19

Sentergården tildelt NTI

NTI har mottatt bestilling på prosjekt Sentergården i Lørenskog.

Prosjektet består av 93 leiligheter flotte leiligheter,  næring og parkeringsanlegg.

Vi skal utføre prosjektering og ventilasjonsanleggene

Oppstart prosjektering oktober 2019

Ferdigstillelse  2021

NTIs oppdragsgiver er Insenti AS

Link til prosjektet: https://www.sentergården.no

3288285

01.09.19

NTI kontraheres på Fetsund Stasjonsby

NTI har mottatt bestilling på prosjekt Fetsund Stasjonsby.

Prosjektet består av 95 leiligheter flotte leiligheter,  næring og parkeringsanlegg.

Vi skal utføre prosjektering og ventilasjonsanleggene

Oppstart prosjektering september 2019

Ferdigstillelse medio 2021

NTIs oppdragsgiver er Consto Eide AS

Byggherre er Barlindhaug Eiendom AS

Link: https://www.fetsundstasjonsby.no/  https://sem-johnsen.no/prosjekter/fetsund-stasjonsby

Fetsund2

17.08.19

NTI vant storutbyggingen Sommerrogt. 1

NTI har mottatt bestilling for utførelse av rørentreprisen på dette fantastiske prosjektet. Vi er takknemlige og ydmyke for den tilliten som er gitt fra byggherre Sommerrogaten Utvikling AS og vår oppdragsgiver Hent AS.

Prosjektet består av rehabilitering, tilbygg og nybygg på ca. 36000m2 fordelt på 252 hotellrom, 55 fantastiske leiligheter og næringsarealer.

SOMMERROGATEN 1:

Ett av Oslos monumentalbygg, sentralt beliggende ved Solli plass på vestkanten i Oslo, skal transformeres og utbygges med respekt for den rike kulturarven som hovedbygningen med Vestkantbadet representerer.

Våren 2022 åpner den nyrestaurerte eiendommen, Sommerrokvartalet, med hotell, boliger, restauranter og kulturtilbud. Vestkantbadet bevares. Det samme gjør kunst, arkitektur og detaljer fra interiøret. Sammen med et fantastisk team skal vi blåse nytt liv i en unik del av norsk designhistorie, og åpne dørene for et bredt publikum.

GrecoDeco skal designe interiøret i tett samarbeid med arkitektkontoret i LPO Arkitekter. Den prisvinnende duoen er kjent for sitt detaljrike og gjennomarbeidede designarbeid, som kaster glans over gamle perler. I denne filmsnutten får du høre om planene deres for Sommerro.

NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme, sprinkler og kjøleanleggene med energisentraler.

Oppstart august 2019

Ferdigstillelse desember 2021

Link til prosjektet: https://www.aspelinramm.no/eiendom/sommerrogaten/#image-4

SR2

03.08.19

Linderud Flerbrukshall tildelt NTI

Prosjekt Linderud Flerbrukshall består av ny flerbrukshall for Linderud Idrettsforening. Anlegget består av én-flate flerbrukshall med tilliggende servicedel som inkluderer garderober, dusjrom, toaletter, kafeteria, trimrom, lager etc. Totalareal ca. 2000 m2. Offentlige tilskudd utgjør så stor andel at entreprisen for bygging kontraheres etter regelverk for offentlige anskaffelse.

Vi skal utføre prosjektering, sanitær og varmeanleggene.

Vår oppdragsgiver er Asker Entreprenør AS

Oppstart prosjektering august

Oppstart produksjon 01.11.2019

Ferdigstillelse 01.07.2020

Linderud

17.07.19

Risenga Ishall – NTI er kontrahert

NTI har inngått kontrakt med Backe Stor Oslo AS på rørentreprisen som består av prosjektering, sanitær, varme, sprinkler og kjøleanlegg.

Asker kommune er byggherre.

Avtalen omfatter skisse- og forprosjekt. Avtale om utbygging gjøres etter at forprosjektet er politisk behandlet vinteren 2019. Planlagt ferdigstilling av ishallen er mars 2021.

Prosjektet omhandler byggingen av et nytt ishall for å opprettholde behovet for idrettsutøvere i Asker kommune. Ishallen skal være dimensjonert som matcharena for ishockey, kunstløp og shorttrack med en tilskuerkapasitet på 3000 personer. Den nye ishallen skal også være en flerbrukshall som muliggjør avvikling av større mesterskap / arrangementer også for andre idretter enn is-idrettene. Prosjektet skal søkes løst innen en ramme på 287,5 millioner kroner inkl. mva.

Developments should focus on cost effective land use, energy efficiency and good operating economics, as well as keeping project costs within the budget. Ishallen vil fortsette å utvikle seg med særlig fokus på gode og gjennomtenkte tekniske løsninger, med sikte på å minimere driftskostnader.

Med seg i utviklingsgruppen har Backe Stor-Oslo blant annet JOB Arkitekter, Backe Idrettsbygg, Dr. Techn. Olav Olsen, VVS Rådgiverne, MOE AS og Erichsen & Horgen

Vi ser frem til et spennende og utviklende samarbeid med Asker kommune, og er svært fornøyd med å ha vunnet denne samspillskonkurransen sammen med et team som har betydelig kompetanse i å utvikle ishaller. Vi gleder oss til å være med på å bygge lokalsamfunn i Asker »uttaler Arne Landmark, administrerende direktør i Backe Stor Oslo i en pressemelding.

– Vi gleder oss til å komme i gang med forprosjektet sammen med Backe Stor-Oslo. Anlegget blir et svært viktig bidrag for isidrettene i området, sier Klaus Øiseth, prosjektleder for Asker kommune, Prosjekt og utbygging ”

7649218

15.07.19

Furuset Senter – NTI skal rehabilitere ventilasjonsanleggene

NTI har mottatt bestilling på utskifting av ventilasjonsaggregater på Furuset Senter i Oslo.

” Furuset senter er et hyggelig nærsenter midt i bydelen Alna i Oslo. Hennes finner du over 30 butikker hyggelige spisesteder ”.

Byggherre: Kjøpesenter Furuset / Etatbygg Furuset

Oppdragsgiver: VAXA Drift AS

Kontrakt: NS 8407

PRO Vent, bytteaggregat 4 stk. for kjøpesenter og eldresenter, andre ventilasjonsarbeider og automatikk

Oppstart august 2019 – ferdigstillelse desember 2019

https://www.furusetsenter.no/

20100730_furuset_senter

19.05.19

NTI på Haneborgåsen Panorama

NTI har mottatt bestilling på Haneborgåsen Panorama,

byggetrinn 2.

Prosjektet består av 52 leiligheter og parkeringsanlegg.

NTI skal utføre prosjektering og ventilasjonsanleggene.

Byggherre er Haneborgåsen Utvikling AS

Oppdragsgiver er Asker Entreprenør AS

Oppstart Q2 / 2019

Ferdigstillelse Q4 / 2020

http://www.haneborgasenpanorama.no/kontakt/dokumenter-prospekt/prospekt

Haneborgåsen

04.04.19

NTI kontrahert på Strandhøyden

NTI kontrahert på Strandhøyden / Engersand Havn

Prosjektet består av 2 blokker fordelt på 29 leiligheter med parkeringsanlegg.

NTI skal utføre ventilasjonsanleggene

Vår oppdragsgiver er Asker Entreprenør AS

Byggherre er Ticon Eiendom AS

Oppstart prosjektering Q2 / 2019

Ferdigstillelse Q2 / 2020

Link; https://www.engersandhavn.no/strandhoyden/

Strandbråten

30.03.19

NTI vant nytt prosjekt på Campus Ås

NTI har mottatt bestilling på nytt prosjekt –

Fellesbygget på Campus ÅS

” Fellesbygget vil bli et sentralt samlingspunkt for studenter, ansatte og besøkende. Fleksible og robuste romløsninger skal gi mulighet for ulike aktiviteter gjennom hele døgnet, året rundt.

– Vi har høye miljøambisjoner for bygningen. Bygningen skal være passivhus oppvarmet av Co2-nøytral fjernvarme, og vi vil bruke mye treverk, både innvendig og utvendig. Bærende konstruksjoner over bakken will be in limtre and utvendig, the building will be worn with maintenance-friendly wood paneling with long durability, says project director Erik Antonsen in Statsbygg. 

Fellesbygget will function as part of the new Veterinary Building, which will be completed by 2020. As a result, both the Veterinary College and Veterinary Institute from Adamstuen in Oslo to Ås, with a total of 1,600 employees and students. Det blir dermed behov for flere fellesfunksjoner som kantine, amfi, bibliotek, lesesaler og auditorier.

Bygningen vil danne en naturlig inngangsportal til hele Campus Ås mellom det nye Veterinærbygget og den gamle, ærverdige Urbygningen på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Konseptet er utviklet av Fabel Arkitekter og Henning Larsen Architects.

Når det 63.000 kvadratmeter store Veterinærbygget står ferdig, vil det inneholde alt fra kompliserte laboratorier og opplæringsrom til undersøkelsesrom for syke dyr av alle slag. Hele prosjektet, inkludert Fellesbygget på 2.100 kvadratmeter, skal være klart til semesterstart i høsten 2020. ”

NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme, sprinkler og kjøleanleggene

Byggherre er Statsbygg

Vår oppdragsgiver er HENT

Oppstart mars 2019

Ferdigstillelse medio 2020

Link: https://www.byggfakta.no/campus-as-utvider-132422/nyhet.html

Fellesvygget

25.03.19

Scandia Maskin i Røyken tildelt NTI

NTI har mottatt bestilling på Scandia Maskin i Røyken.

Prosjektet er 6064m2 fordelt på produksjon, lager og kontor.

NTI skal levere prosjektering, sanitær, varme, sprinkler, kjøling, trykkluft og geoenergianleggene med brønnpark.

Byggherre er Ticon Eiendom AS

NTIs oppdragsgiver er Alento AS

Oppstart mars 2019

Ferdigstillelse desember 2019

Skandia MAskin

27.02.19

NTI skal utføre VVS anleggene på Strømmen Verksted

NTI er tildelt Strømmen Verksted på Strømmen.

Prosjektet består av 70 leiligheter, fellesarealer og parkeringsanlegg.

NTI skal levere prosjektering, sanitær, varme, sprinkler, ventilasjon og automatikkanleggene.

Byggeherre er Thon Eiendom AS

NTIs oppdragsgiver er Consto Øst AS

Oppstart prosjektering mars 2019

Ferdigstillelse Q4 / 2020

http://www.thoneiendom.no/bolig-til-salgs/strommen-verksted/

Strømmen Verksted

24.01.19

Sølvknuten Hotell på Kongsberg tildelt NTI

NTI har inngått avtale om utførelse av Sølvknuten Hotell i Kongsberg. Første bestilling omhandler prosjektering

Dette flotte hotellet består av restaurant/spisesal, lobby, tekniske rom, skybar og 147 hotellrom fordelt på 13 etasjer.

Hotellet blir liggende i fortsettelsen av prosjekt Sølvparken  som består av boliger, kjøpesenter og parkeringsanlegg . Dette prosjektet er NTI allerede er i gang med.

NTI skal levere prosjektering og utførelse av rørleggerarbeidene; sanitær, varme, sprinkler, kjøling og energisentralen.

Byggherre er PK Eiendom AS

NTIs oppdragsgiver er Veidekke Entreprenør AS

Oppstart prosjektering januar 2019

Ferdigstillelse ultimo 2020

 

Sølvknuten

21.12.18

Gigantordre til NTI – Nytt livsvitenskapsbygg

NTI og AF Energi og Miljø AS har inngått samarbeid om entreprise K301 Rørarbeider.  AF Gruppen AS har mottatt meddelelse om tildeling av kontrakt med Statsbygg for rørarbeider til Livsvitenkapsbygget.

Entreprise K301 Rørarbeider er en totalentreprise med samspill og omfatter sanitær, varme, brannslokking, gass og trykkluft, prosess- og komfortkjøling. Kontrakten består av samspillsfase og gjennomføring. Entreprisen har en estimert verdi på omlag MNOK 300. NTI skal utføre sanitæranleggene.

Det nye Livsvitenskapsbygget er Statsbyggs største byggeprosjekt og skal stå ferdig i 2024. Samlet kostnadsramme er omlag 7 milliarder kroner inkludert brukerutstyr.
Det 66 700 kvadratmeter store bygget skal huse 1 600 studenter og 1 000 ansatte ved Universitetet i Oslo, næringsliv og andre samarbeidspartnere.

– Tildelingen av denne prestisjekontrakten er den hittil største for NTI. Livsvitenskapsbygget skal sertifiseres som et bærekraftig bygg i klassen BREEAM Excellent. Vi vil sammen med AF Energi og Miljø AS og Statsbygg søke energieffektive, fornybare og miljøvennlige løsninger som gir lønnsomhet for Norges største universitetsbygg.

I det planlagte livsvitenskapsbygget ved UiO skal utstrakt tverrfaglig samarbeid bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Tettere samarbeid med helseforetak, kommuner og næringsliv skal gi høyere kvalitet og relevans i forskning og utdanning av morgendagens arbeidskraft. Bedre utnyttelse av innovasjonspotensialet i forskningen er også et mål. Bygget med sin moderne utstyrspark blir en ressurs for hele Osloregionen. Det vil bidra til å sikre Norge internasjonal konkurransekraft innen livsvitenskap i en tid der behovet for verdiskaping, og fornyelse og omstilling av norsk økonomi, er stort. Bygget blir hjertet i livsvitenskapsbyen Oslo – Oslo Life Science City.

LVS

18.12.18

NTI vant Hurum Helsehus

NTI har vunnet samspillkonkurransen Hurum Helsehus.

Stor investering

Det nye omsorgsbygget skal være på 11 000 kvadratmeter og ha bl.a. 110 omsorgsplasser, et stort produksjonskjøkken, to dagsentre, base for hjemmetjenesten, trenings- og rehabiliteringslokaler og andre aktivitetstilbud. Kostnadsrammen for det nye helsehuset ligger i underkant av 600 millioner kroner inkl. mva.

– Dette er kommunes aller største investering noen sinne. Et omsorgsbygg på størrelse som dette vil sørge for at vi gir et godt tjenestetilbud til våre eldre, samtidig som vi skaper et sterkt og attraktivt fagmiljø på Hurumhalvøya, sier ordfører i Hurum, Monica Vee Bratlie.

Satser på energi og miljø

Hurum kommune har gjennom handlingsplanen «Energi og klima 2017-2020» lagt premissene for den samfunnsutviklingen kommunen ønsker å bidra til. Følgende utdrag er hentet fra handlingsplanen: «Kommunal planlegging og virksomhet i Hurum skal innrettes etter energi- og klimastrategien slik at vårt lokalsamfunn ikke belaster kloden mer enn det som er bærekraftig».

Med det som bakgrunn er følgende ambisiøse energi- og miljømål satt for det nye helsehuset:
• FNs bærekraftsmål skal ligge til grunn for prosjektet
• Prosjektet skal sertifiseres som BREEAM-NOR Excellent
• Helsehuset skal være et plusshus-bygg etter Futurebuilt-standard noe som betyr at bygget skal produsere mer energi enn det forbruker
• Prosjektet skal søke støtte fra Enova og Klimasats

– Den nye kommunen skal tenke energieffektivitet og gjøre sitt for å redusere klimagassutslippene. HENT sitt tilbud utmerker seg når det gjelder valg av innovative energiløsninger, sier Andreassen.

Løsning var utslagsgivende

En jury bestående av medlemmer med bred fagkunnskap på arkitektur, interiør, bygningsdrift og drift av sykehjem har evaluert løsningsforslagene.

– Juryen mente at HENT AS sitt løsningsforslag hadde avgjørende fortrinn på viktige kriterier som omhandler forholdet mellom bygning og tomt inkludert adkomst, og på energikonseptet og dets betydning for arkitekturen, sier Andreassen.

NTI skal levere prosjektering, sanitær, varme, sprinkler med 108m3 sprinklertank , kjøleanleggene og energisentral med eoenergianlegg.

Byggherre er Hurum kommune

NTIs oppdragiver er HENT AS

Prosjektering starter Q1/2019

Ferdigstillelse Q4/2021

 

HHH

30.08.18

NTI vant Kirkealleen 1, byggetrinn 2

NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme m/teknisk varmesentral, sprinkler og ventilasjonsanleggene

Kirkealleen 2, omhandler 44 flotte selveierleiligheter, fellesanlegg og parkeringsanlegg.

NTI takker for tilliten som er utvist for å gjennomføre nok et byggetrinn på dette flotte prosjektet.

Byggherre er Rondane Eiendom AS

NTIs oppdragsgiver er Consto Øst AS

Oppstart prosjektering september 2018

Ferdigstillelse desember 2019

Link til prosjektet: https://www.eiendomsmegler1.no/Eiendommer/Eiendom/?propertyid=113155448

Kirkealleen 2

21.08.18

NTI bygger mer VVS i Drammen – Helleristningen 25

Helleristningen 25 består av totalt 73 leiligheter og 13 rekkehus beliggende på Åskollen rett utenfor Drammen – med fjorden på den ene siden og marka på den andre. Leilighetene er fra ca. 40 til 108 kvm.

Helleristningen 25 vil tilhøre Tangen/Åskollen bydel hvor det meste ligger rett i nærheten. Barnehager, skoler, idrettsanlegg, butikker og legekontor er noen av tilbudene du finner her. Barneskolen på Åskollen ble rehabilitert i 2014 og fremstår i dag som en helt ny og toppmoderne skole.

NTI er kontrahert på blokkene som består av 73 leiligheter med fellesarealer og parkeringsanlegg.

NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme / energisentral, sprinkler, ventilasjon og automatikkanleggene.

NTIs oppdragsiver er Asker Entreprenør AS

Oppstart prosjektering september 2018

Ferdigstillelse medio 2020

Link til prosjektet: https://www.helleristningen25.no/

Hellersitningen 25

19.08.18

Jaktlia 1 tildelt NTI

NTI skal utføre prosjektering og ventilasjonsanleggene

Jaktlia 1  omhandler 25 selveierleiligheter, fellesanlegg og parkeringsanlegg.

NTIs oppdragsgiver er Backe Stor Oslo AS

Oppstart prosjektering september 2018

Ferdigstillelse november 2019

Jaktlia 1

08.06.18

NTI ansetter alle i Effektiv VVS Norden AS

Etter mange års nært og godt samarbeid med Effektiv VVS Norden, har ledelsen i Effektiv VVS Norden og NTI besluttet at alle ansatte i Effektiv VVS Norden  fra 21.06.2018 blir ansatt i NTI.

De ansatte i Effektiv VVS Norden ble orientert om situasjonen i går kveld, og signerte nye arbeidsavtaler med NTI.

Vi ønsker alle 38 fra Effektiv VVS Norden hjertelig velkommen NTI.

After many years with solid cooperation between Effektiv VVS Norden and NTI, we have decided that all employees in Effektiv VVS Norden will be employed in NTI.  Employment date will be  21ST June, 2018.

Information was announced to all employees in Effektiv VVS Norden yesterday evening and contracts with NTI have been signed.

 We would like to use this opportunity to welcome 38 new employees to NTI!  

12.05.18

NTI vant ny stor kontrakt

Ærverdige Rosenkrantzgt. 11 / Karl Johansgt. 33, Best Western Hotell,  i Oslo skal rehabiliteres og utbygges.

NTI har mottatt bestilling på prosjektering og utførelse av sanitær, varme, sprinkler, kjøling, ventilasjon og SD anleggene på

Prosjektet består av 157 hotellrom, med opsjon på ytterligere 50 hotellrom. Butikker, vinmonopol og restaurant i bakkeplan.

Byggherre er Nordlandia og Eiendomsspar AS

NTIs oppdragsgiver er Consto Øst AS

Oppstart prosjektering april 2018

Ferdigstillelse desember 2019

R 11 & KJ 33

10.05.18

NTI fortsetter på flotte Nordre Jarlsberg Brygge

Blokk R, ‘’Landgangen’’, består av 54 leiligheter, fellesarealer og parkeringskjeller:

Bygg R er foreløpig siste byggetrinn på Nordre Jarlsberg Brygge. Vi har døpt det Landgangen etter den brede trappen i nordenden av bygget. Den vider seg ut som en vifte ned mot vannet og vil utgjøre et slående arkitektonisk element. Trappen får et øvre og et nedre torg og blir en spennende og miljøskapende møteplass for Landgangens fremtidige beboere.

Livskvalitet ved vannet Landgangen vil by på nøyaktig de samme kvalitetene som har gjort Nordre Jarlsberg Brygge kjent og ettertraktet for boligkjøpere fra Oslo til Tønsberg. Her kan du virkeliggjøre drømmen om en høyere livskvalitet, nær sjøen, nærmere elementene, nærmere alt det som er uoppnåelig i en hektisk urban hverdag. Hvert år flytter noen hundre mennesker til Nordre Jarlsberg Brygge. Mange kommer fra nærliggende boligområder i Sande. Mange kommer fra Drammen. Og ikke så rent få flytter fra Oslo, Asker og Bærum til en ny frihet, i en leilighet bare noen meter fra bryggekanten.

Bare på Nordre Jarlsberg Brygge Her ligger leiligheten din bare noen lette skritt fra badestranden, bare et øyekast fra båtplassen. Her kan du morgenbade, kveldsbade, rusle i strandkanten, ta en båttur, en padletur – eller bare slikke kveldssol på terrassen. Ikke bare i feriene, ikke bare i helgene. Nei, hver dag, når som helst. Det er derfor folk på Nordre Jarlsberg Brygge snakker om å bo med litt feriefølelse hele året. Og det er derfor du skal se nærmere på Landgangen

NTI skal levere prosjektering, sanitær, varme, sprinkler og ventilasjonsanleggene.

Byggherre er Schage Eiendom AS

Oppdragiver er Alento AS

Oppstart prosjektering mai 2018

Ferdigstillelse innen desember 2019

Link til prosjektet: http://njb.no/din-bolig/landgangen/

NJB (R)

08.05.18

NTI har mottatt bestilling på Nesøya 6

Nesøya 6 består av 30 flotte rekkehusleiligheter med felles parkeringskjeller.

NTI skal levere prosjektering, sanitær, varme, sprinkler, energianlegg med varmepumpe og brønnpark.

Arkitektens ord:

‘’Denne lekre fjordboligen har en forhage med en praktisk, utvendig sportsbod og inngangsparti på nederste plan. Fra entréen kommer du til en romslig gang, stort bad med både dusj og badekar, ekstra bod og eget, avdelt vaskerom. Entréen har også inngang til en boligdel med mange muligheter. Den kan bli en praktikantdel, gjesteleilighet eller hybel til tenåringen som vil ha sin egen frihet. Som tilvalg kan den få tilgang til eget bad. (Denne delen av boligen er ikke søkt om/godkjent som separat boenhet og kan derfor ikke seksjoneres eller fradeles.)

Plan 2 møter deg med et gedigen, gjennomgående stue-/kjøkken på hele 60 m2. Kjøkkenet er fra Varenna, Expo Nova, og på gulvene er det enstavs parkett, det gir etasjen et moderne og eksklusivt uttrykk. Her er det god plass til både langbord, sittegruppe og TV-hjørne. Fra kjøkkenet går du direkte ut på en privat terrasse som er delvis overbygget med pergola for å gi en koselig og lun uteplass.
Fortsetter du til 3. etasje, møter du den romslige soveromsavdelingen. Vi har valgt å gi barneværelset noen ekstra kvadratmeter slik at det er plass for opphold, ikke bare skap og seng’’

Byggherre er Nesbukta 6 Eiendom AS

NTIs oppdragiver er Veidekke Entreprenør AS

Oppstart mai 2018

Ferdigstillelse Q4/2019

Link til prosjektet: https://sem-johnsen.no/prosjekter/holmen-yachtvaerft

 

Nesbukta 6

26.04.18

NTI kontrahert på Stadionkvartalet Trinn 5

NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme m/teknisk varmesentral, sprinkler og ventilasjonsanleggene

Stadionkvartalet trinn 5, omhandler 31 flotte selveierleiligheter, fellesanlegg og parkeringsanlegg.

NTI takker for tilliten som er utvist for å gjennomføre nok et byggetrinn på dette unike prosjektet.

Byggherre er Vestaksen AS

NTIs oppdragsgiver er Alento AS

Oppstart prosjektering mai 2018

Ferdigstillelse oktober 2019

2018-04-26_08h37_47

10.03.18

NTI vant VVS-anleggene i Ammerudgrenda 1-3

NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme m/teknisk varmesentral, sprinkler og ventilasjonsanleggene

Ammerudgrenda  omhandler 30  selveierleiligheter, fellesanlegg og parkeringsanlegg.

NTIs oppdragsgiver er Asker Entreprenør AS

Oppstart prosjektering april 2017

Ferdigstillelse juni 2019

Ammerud

02.02.18

Stor kontrakt til NTI Sølvparken på Kongsberg

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av sanitær, varme m/teknisk varme og kjølesentral, geoenergianlegg med brønnpark, sprinkler og kjøleanleggene.

Sølvparken består av ca. 11000m2 kjøpesenter, ca. 8500m2 parkeringsanlegg og 68 leiligheter, med flott felles torg og gode utearealer.

Byggherre: Stor Oslo Eiendom AS;

Sølvparken på Sildetomta 

Sentralt beliggende tomt utvikles i Kongsberg sentrum

Prosjektet er meget sentralt beliggende i Kongsberg by. Fremtidig bebyggelse vil bestå av hotell, kontor, bolig, handel og parkering.

Etter planen vil  prosjektet gi ca. 11.000 BRA handel, 68 leiligheter, samt et hotellbygg på 13 etasjer med omtrent 160 rom. I kjelleren er det planlagt ca. 220 p-plasser. Handelsarealene, med tilhørende varelevering, er forberedt for storhandel.

Boligprosjektet startet salget høsten 2017 og har fått navnet Sølvparken. 

Følg prosjektet på www.solvparken.no

NTIs oppdragsgiver er Veidekke Entreprenør AS

Prosjektering starter Q1/2018

Ferdigstillelse Q1/2020

solvparken3[1]

12.10.17

NTI kontrahert på ærverdige Karl Johansgate 14

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av sanitær, varme m/teknisk varmesentral, sprinkler og kjøleanleggene.

TV2 flytter ut av Karl Johansgate 14.
Bygget utgjør ca. 9700m fordelt på plan U2 til plan 4 som skal total rehabiliteres, hvor H&M skal etablere flaggskipbutikk på ca. 6000m i plan 1-4.
I tillegg skal det bygges på nye plan 5 og 6 som inneholder flotte kontorlokaler.

Etter 52 år i Norge, satser motedestinasjonen H&M videre i Norge og etablerer en av verdens største flaggskipsbutikker i Oslo. Den nye flaggskipsbutikken i Karl Johans gate 14 vil by på en helt unik handleopplevelse.

«I H&M skal vi overraske og inspirere kundene våre, og det gjør vi blant annet gjennom å by på helt unike handleopplevelser. Det er det denne nye butikken handler om, og vi er veldig stolte av å etablere en av verdens største flaggskipsbutikker her i Norge», sier Lucas Seifert, adm. dir. i H&M Norge.

I bygget, på totalt 8 etasjer, vil den nye flaggskipsbutikken gå over 5 etasjer og være på 4500-5000m2. Den vil romme alle H&Ms konsepter for dame, herre, ungdom og barn, samt undertøy, accessoirer, kosmetikk og H&M Home. Det blir nærmere 5 meter under taket på gateplan, og midt i bygget blir det en lysgård på 16 m x 13 m, som vil gi fantastiske lysforhold. Butikken vil ose av mote, kvalitet og inspirasjon.

Historiske omgivelser

Den gamle Wattgården fra 1858 ligger i krysset mellom Karl Johans gate og Kirkegata. Karl Johans gate 14 har av flere aktører blitt karakterisert som en av Karl Johans gates aller flotteste bygg.

Byggherre er AVA Eiendomspartner AS.

NTIs oppdragsgiver er Veidekke Entreprenør AS

Prosjektering starter Q3/2017

Ferdigstillelse Q1/2019

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

08.10.17

Bergskogen Røa er tildelt NTI

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av sanitær, varme m/teknisk varmesentral og geoenenergianlegg/brønnpark, sprinkler, ventilasjon og automatikk.

Røa boliger består av 15 eksklusive leiligheter med underjordisk parkeringsanlegg.

NTIs oppdragsgiver er HENT AS

Prosjektering starter Q3/2017

Ferdigstillelse Q1/2019

31.08.17

NTI skal utføre VVS-anleggene på flotte Røa Torg

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av sanitær, varme m/teknisk varmesentral og geoenenergianlegg/brønnpark, sprinkler, ventilasjon, kjøleanleggene og automatikk med SD o.

Røa Torg består av ca. 9000m2 kjøpesenter, ca. 8500m2 parkeringsanlegg og
63 leiligheter, med flott felles torg og gode utearealer.

NTIs oppdragsgiver er HENT AS

Prosjektering starter Q3/2017

Ferdigstillelse Q1/2020

43_429443286-1024x724[1]

20.08.17

NTI har inngått kontrakt på Fjordbyen Atrium med Veidekke

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, sprinkleranlegg og ventilasjon og kjøleanlegg og automatikk.

Fjordbyen Atrium består av næringsarealer i plan 1 som inneholder legesenter, fysioterapi, tannhelsesenter og forretninger.
46 solrike leiligheter, fellesarealer og parkeringsanlegg med flott felles torg og gode utearealer.

Prosjektering starter Q3/2017

Ferdigstillelse Q2/2018

74_1517559842

18.07.17

NTI leverer rørkontrakten til storprosjektet Harbitz Torg

Veidekke Entreprenør AS har innstilt NTI til å utføre rørkontrakten på Harbitz Torg.
NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme, sprinkler og kjøleanleggene, tekniske rom med varme og kjølesentraler.

Harbitz Torg blir et miljøvennlig kontorbygg i regi av Møller Eiendom AS.
Kontorbygget planlegges for den høye miljøstandarden BREEAM-NOR Excellent.

Bygget kan romme ca 1500 arbeidsplasser i moderne og lyse løsninger. Forventet ferdigstillelse er første halvår 2019.
Intensjonen er at næringsbygget skal være attraktivt for leietakere ved at bygget er arealeffektivt, miljøvennlig og økonomisk i drift, samtidig som det fremstår med høy estetisk kvalitet.
Bygget vil bli tilrettelagt for en rekke fellesgoder som sykkelparkering med verksted, bilpool, treningsfasiliteter, garderober og dusjanlegg.I første etasje tilknyttet kontorfasilitetene kommer det en førsteklasses personalrestaurant kombinert med auditorium og møteromsfasiliteter. Med sine 30.000 kvm fordelt på 10 etasjer er prosjektet et av de største tilgjengelige nybyggprosjektene sentralt i Oslo.

Eiendommen, Harbitzallèen 3-7, på 25,3 daa skal transformeres fra et avstengt og utdatert industriområde til et pulserende og bærekraftig strøk. Harbitz Torg vil inneholde ny bebyggelse på ca. 58.000 m2 over bakken og under bakken vil det i tillegg bli bygget et areal på ca. 24.000 m2, hvorav ca 800 m2 lager. Området er delt opp i 3 felter, hvor felt A mot vest vil bestå av kun boliger, felt B i midtre del av området, vil bestå av boliger med handels- og servicearealer mot gaten og felt C mot øst som vil være et rent kontorbygg.
Uteområdene vi inneholde allment tilgjengelige torg, gatetun, møteplasser og grøntarealer på 8.600 m2. Hvor arealene gis høy kvalitet med en variert utforming for ulik bruk og opphold.
I områdets mest sentrale del vil det nye kontorbygget bli et landemerke, både i landskapet og som et miljøvennlig og energieffektivt bygg med grønn teknologi på energileveransen.

Link til prosjektet

Harbitz-torg_hovebilde-low[1]

29.06.17

Ny storordre tildelt NTI – Campus Ås for Statsbygg

NTI er kontrahert på kontrakt K301, sanitæranleggene.

Statsbygg oppfører det nye veterinærbygget på Campus Ås der Veterinærinstituttet og Veterinærhøgskolen skal samlokaliseres når de flytter fra Adamstuen i Oslo.
Veterinærhøgskolen er en del av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), mens Veterinærinstituttet er et selvstendig biomedisinsk forskningsinstitutt. Campus Ås er den største samlede utbyggingen i universitets- og høgskolesektoren i Norge noen sinne og det eneste i sitt slag. Det nye veterinærbygget blir på ca. 63.100 kvadratmeter. I dette prosjektet inngår et fellesbygg med bl.a. bibliotek og kantine. Planene for prosjektet utarbeides i nært samarbeid med brukerne.
Det nye veterinærbygget består i realiteten av åtte sammenknyttede bygninger med til sammen 2400 rom. Det vil inneholde tradisjonelle undervisningsarealer, kontorer, bibliotek og kantine. I tillegg vil det romme spesialarealer som laboratorier, dyrestaller, dyrehospital og akvarier m.m. Smittevernhensyn og internt arbeidsmiljø krever avanserte tekniske installasjoner og gode bygningstekniske løsninger for å skille mellom arealer med smittefarlig materiale og øvrige arealer.

Oppstart august 2017

Ferdigstillelse Q3/2019

width_1600_height_611_mode_crop_Anchor_middlecenter

28.06.17

NTI fortsetter på Stadionkvartalet med byggetrinn 4

NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme m/teknisk varmesentral, sprinkler og ventilasjonsanleggene

Stadionkvartalet trinn 4, omhandler 25 flotte selveierleiligheter, fellesanlegg og parkeringsanlegg.

NTI takker for tilliten som er utvist for å gjennomføre nok et byggetrinn på dette unike prosjektet.

Byggherre er Vestaksen AS

NTIs oppdragsgiver er Alento AS

Oppstart prosjektering august 2017

Ferdigstillelse oktober 2018

Stadionkvartalet 4

20.06.17

NTI tildelt enda et byggetrinn på flotte Nordre Jarlsberg Brygge

NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme m/teknisk varmesentral, sprinkler og ventilasjonsanleggene

Nordre Jarlsberg Brygge, bygg N, omhandler 52 nye flotte selveierleiligheter, fellesanlegg og parkeringsanlegg.

NTI takker for tilliten som er utvist for å gjennomføre nok et byggetrinn på dette unike prosjektet.

Byggherre er Nordre Jarlsberg Brygge c/o Schage Eiendom AS

Oppstart prosjektering Q2/2017

Ferdigstillelse Q3/2018

csm_DSC_0138_348ef5dfbd[1]

15.06.17

Ny kontrakt til NTI – Fossveien 10 i Lier

NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme m/teknisk varmesentral, sprinkler og ventilasjonsanleggene

Fossveien 10 består av 28 nye selveierleiligheter, fellesanlegg og parkeringsanlegg.

NTI er stolt av være valgt som totalteknisk rør- og ventilasjonsentreprenør.

NTIs oppdragsgiver er Alento AS

Oppstart prosjektering Q2/2017

Ferdigstillelse Q2/2018

Skjermbilde

31.03.17

Storordre tildelt NTI – Lilleaker Vest

NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme m/teknisk varmesentral og sprinkleranleggene

Lilleaker vest  består av 208 nye, syd- og vestvendte selveierleiligheter. Leilighetene bygges etter strenge krav til byggteknisk kvalitet, med høy standard, gjennomtenkt estetikk og stedstilpasset arkitektur. Fellesanlegg og parkeringsanlegg.

NTI er stolt av være valgt som totalteknisk rørentreprenør i dette flotte prosjektet.

Byggherre er Profier AS og Mustad Eiendom AS

NTIs oppdragsgiver er HENT AS

Oppstart prosjektering Q2/2017

Ferdigstillelse Q1/2020

Link til prosjekt

lil_e-30-1600x1064[1]

31.01.17

NTI kontrahert på Eiksveien 115, Østerås

NTI skal utføre prosjektering, sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral og geoenergianlegg, samt sprinkleranlegg.

Eiksveien 115 består av 18 flotte leiligheter, parkeringskjeller og fellesanlegg.

Byggherre er Østerås Boliger AS

NTI er kontrahert av Asker Entreprenør AS

Oppstart februar 2017

Ferdigstillelse desember 2017

Link til prosjekt

E-05-Perspektiv-2-redusert1-1900x1280[1]

25.10.16

NTI er igang på Stasjonsbyen

NTI skal utføre prosjektering og ventilasjonsanleggene med automatikk.

Stasjonshagen består av 41 leiligheter, fellesarealer og P-kjeller

NTIs oppdragsgiver er Solid Entreprenør AS

Oppstart Q4/2016

Ferdigstillelse Q3/2017

stasjonshagen-672x3721

14.10.16

NTI utfører Fornebuporten 2

NTI skal utføre prosjektering og ventilasjonsanleggene med automatikk.

Fornebuporten 2 består av 150 moderne leiligheter, fellesarealer og P-kjeller

Byggeherre er Profier AS

NTIs oppdragsgiver er HENT AS

Oppstart Q4/2016

Ferdigstillelse Q2/2018

fornebu_v07_c_151

26.09.16

NTI kontrahert på Nedre Torggt. 14 i Mjøndalen

NTI skal utføre prosjektering, sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg og automatikk.

Nedre Torggate 14, Mjøndalen, er et kombinasjonsbygg med næring (butikker), parkeringsanlegg og 27 leiligheter.

Byggherre er Kirkeng Eiendom AS under prosjektledelse av Prosjektcompaniet AS.

NTIs oppdragsgiver er Alento AS.

Oppstart oktober 2016

Ferdigstillelse Q3/2017.

n-torggate

26.08.16

NTI på Stadionkvartalet Trinn 3 i Mjøndalen

NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme m/teknisk varmesentral, sprinkler og ventilasjonsanleggene.

Stadionkvartalet trinn 3 består av 29 leiligheter, fellesanlegg og P-kjeller.

Byggherre er Vestaksen Eiendom AS

NTI er kontrahert av Alento AS

Oppstart september 2016.

Ferdigstillelse Q1/2018

fasade_gammel-300x300[1]

22.08.16

Holmenhagen tildelt NTI

NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme m/teknisk varmesentral, sprinkler og ventilasjonsanleggene.

Holmenhagen består av 52 leiligheter, fellesanlegg og P-kjeller,

tilsammen ca. 4000m2 BRA.

Byggherre er Stor-Oslo Eiendom AS

NTI er kontrahert av Consto Øst AS

Oppstart august 2016.

Ferdigstillelse februar 2018.

csm_cam_02_planforslag_8a7bd1a242[1]

20.08.16

NTI på Jessheim Park

NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme m/teknisk varmesentral, sprinkler og ventilasjonsanleggene med automatikk.

Jessheim Park består av hus F, G og H, til sammen 72 leiligheter, fellesanlegg og P-kjeller,

NTI er kontrahert av Backe Romerike AS.

Oppstart september 2016.

Ferdigstillelse Q1/2018.

jessheim-park-eksterior-001

30.06.16

NTI kontrahert på Kongensgate 9

NTI skal utføre prosjektering, sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral og sprinkleranlegg.

Kongensgate 9 består av 71 leiligheter og 19 hybler samt fellesanlegg.

Byggherre er Bunde Eiendom AS

NTI er kontrahert av BundeBygg AS.

Oppstart august 2016.

Ferdigstillelse september 2017

16.06.16

K2-Kilenkollen på Fornebu

NTI skal utføre prosjektering, sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral og sprinkleranlegg.

K2-Kilenkollen består av 152 leiligheter i byggetrinn 1 og 29 leiligheter i byggetrinn 2, fellesanlegg og parkeringsanlegg.

Byggherre er Selvaag Bolig AS

NTI er kontrahert av BundeBygg AS.

Oppstart Q2/2016.

Ferdigstillelse Q4/2017 byggetrinn 1.

Link til prosjektet

fotomontasje-fra-nord_komplett_1200x800

11.04.16

NTI utfører lavenergi barnehage – Bleikerfaret Barnehage

NTI skal utføre prosjektering, sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, geoenergianlegg/brønnpark og sprinkleranlegg.

Barnehagen inneholder seks avdelinger og integrert avdeling for barn med spesielle behov med døgnavlasting (overnatting). Det legges vekt på god kontakt mellom inne- og uterom, rasjonell planløsning og kompakt bygningskropp. Inngangsarealer er fremhevet slik at barna lett kan orientere seg. Barnehagen prosjekteres til lavenergistandard.
Areal ca. 1020m2.

Byggherre er Asker kommune.

NTIs oppdragsgiver er PEAB AS.

Oppstart april 2016.

Ferdigstillelse april 2017.

BBnett[1]

04.02.16

NTI på Jessheim Hageby III

NTI skal utføre prosjektering, sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg og automatikk.

Jessheim Hageby III består av 98 leiligheter, 6 hybler, fellesanlegg og parkeringsanlegg.

Byggherre er Profier AS.

NTIs kontraktsmotpart er Consto Øst AS.

Oppstart Q1/2016.

Ferdigstillelse Q3/2017.

Link til prosjekt

make_jessheim_aerial_print

15.01.16

NTI bygger mer i Drammen

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av ventilasjonsanlegget i Engene 100.

Prosjektet består av 77 flotte leiligheter, underjordisk parkeringsanlegg og flotte utearealer.

NTIs oppdragsgiver er Bøhmer Entreprenør AS.

Byggherre er Stor-Oslo Eiendom AS.

Prosjektering starter Q1/2016.

Ferdigstillelse Q3/2017

 Link til prosjekt

csm_Perspektiv_fra_Bragerhagen_2a3e8aceb2[1]

28.12.15

NTI kontrahert på Ski Rådhus

NTI skal utføre sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, VA anlegg og SD automatikk.

Påbygg av Rådhusteateret med tilrettelegging for artister og teknisk personale, garderobe- og toalettfasiliteter, kantine og møterom. I tillegg skal sal og amfi i Rådhusteateret oppgraderes. I det gamle Rådhuset og Rådhusteateret vil det tilrettelegges for heis og HC-toaletter.

I rådhuset vil arkivfunksjonen oppgraderes, samt oppgradering av hovedarkivet og nytt serverrom for IKT. Utomhus vil det bli ombygging av nedkjøring til bakgården og oppgradering av gårdsplass.

Oppstart januar 2016.

Ferdigstillelse oktober 2016.

17.12.15

7000m2 næringsbygg i Hokksund tildelt NTI

NTI skal utføre prosjektering, sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, geoenergianlegg/brønnpark, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, VA anlegg og automatikk.

MRC Teamtrade skal flytte i nye næringslokaler, ca. 6000m2

NTIs kontraktsmotpart er RVS AS

Oppstart november 2015.

Ferdigstillelse   mars 2017.

17.11.15

NTI kontrahert på Kirkealleen i Slemmestad

NTI skal utføre prosjektering, sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, geoenergianlegg/brønnpark, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg og automatikk.

Kirkealleen 1 består av 88 leiligheter, fellesanlegg og parkeringsanlegg, totalt ca. 13 000 m2.

Byggeherre er Rondane Eiendom AS.

NTIs kontraktsmotpart er NCC Construction AS.

Oppstart november 2015.

Ferdigstillelse   juni 2018.

26.10.15

Gjønneshagen trinn 2 i gang

NTI har mottatt bestilling på Gjønneshagen Bærum, byggetrinn 2, 66 leiligheter. Byggetrinn i 1 og 2 består av 132 leiligheter og går parallelt.

NTI skal utføre prosjektering, sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg og geoenergianlegg/brønnpark med varmepumpe.

Byggherre er Skanska Boliger.

NTIs kontraktspartner er Skanska Norge AS.

Oppstart september 2015.

Ferdigstillelse Q1/2017.

Link til prosjekt

Gjønnes_Montasje_slider-340x226[1]

20.10.15

Ny storordre til NTI – Norges idrettshøgskole

NTI skal utføre av sanitæranlegg, varmeanlegg , sprinkleranlegg, kjøleanlegg, teknisk varme og kjølesentral, samt tilkobling til svømmebassengene.

Kontrakten omhandler:

Rehabilitering av ca. 16000m2, samt et tilbygg på 600m2 og et påbygg på 800m2.

NTIs oppdragsgiver er Bunde Bygg AS.

Tiltakshaver er Statsbygg.

Oppstart desember 2015.

Ferdigstillelse Q2/2017.

Link til prosjekt

 

2038189

15.10.15

Odvar Solbergsvei 79-81 tildelt NTI

NTI skal utføre sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, geoenergianlegg/brønnpark, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg m/SD og automatikk iht. BREAAM standard Very Good.

Oddvar Solbergsvei 79-81 består av 14 omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede. Prosjekteier er Oslo kommune, Omsorgsbygg Oslo KF.

NTIs kontraktsmotpart er NCC Construction AS.

Oppstart november 2015.

Ferdigstillelse   oktober 2016.

12.10.15

Storordre til NTI – Eiksmarka Senter

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, geoenergianlegg/brønnpark, sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg m/automatikk.

Eiksmarka Senter består av ca. 20 000m2 fordelt på kjøpesenter, 66 leiligheter, fellesarealer og underjordisk parkeringsanlegg med flott felles torg og gode utearealer.

NTIs oppdragsgiver er AS Ing. Gunnar M. Backe.

Prosjektering starter Q4/2015.

Ferdigstillelse Q1/2018

 Link til prosjekt

Eiksmarka-senter_proj_slide_img[2]

28.09.15

NTI kontrahert på Solveggen

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, geoenergianlegg, sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg m/automatikk.

Solveggen på Munkelia på Lambertseter består av 75 leiligheter, næringsareal/barnehage, fellesanlegg og parkeringsanlegg.

Byggeherre er OBOS.

NTIs kontraktsmotpart er AS Ing. Gunnar M. Backe

Prosjektering starter Q4/2015.

Ferdigstillelse 2017.

 Link til prosjekt

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????

27.09.15

NTI rehabiliterer Huseby kompetansesenter, bygg D

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av sanitær, varme m/varmesentral, sprinkler, ventilasjon, kjøling, automatikk/automasjon og SD anleggene.

Prosjektet består av ca. 2600m2 bygningsmasse, fordelt på undervisningsrom, kontorer, møterom m.m.

Byggherre er Statsbygg.

Prosjektering starter Q3/2015.

Ferdigstillelse Q3/2016.

ImageHandler[1]

01.09.15

NTI kontrahert på Losjeplassen Vest

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg og VA anlegg.

Losjeplassen Vest består av 102 leiligheter, fellesanlegg og parkeringsanlegg, tilsammen

ca. 15 600m2.

Byggherre er Losjeplassen Utvikling AS.

NTIs oppdragsgiver er NCC Construction DK OKK Drammen.

Prosjektering starter Q3/2015.

Ferdigstillelse Q3/2017.

 Link til prosjekt

Losjeplassen

07.08.15

NTI sprinkler Sophus Bugges hus

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av sprinkleranlegget.

Omfang ca. 5500m2.

Byggeherre er Universitetet i Oslo.

NTIs oppdragsgiver er AF Gruppen AS.

Ferdigstillelse juni 2016.

Sophus_Bugges_hus_Blindern[1]

06.08.15

Nytt prosjekt til NTI, Lindås Park i Sætre

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av sanitær, varme m/varmepumpe, ventilasjon og VA anleggene.

Lindås Park består av 20 boliger.

Byggeherre er Lindås Park AS.

Ferdigstillelse juni 2016.

 Link til prosjekt

images[1]

12.06.15

NTI ferdigstiller Tomtegata 8 i Drammen

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, og varmeanlegg m/teknisk varmesentral.

Tomtegata 8 består av 13 leiligheter, fellesanlegg og parkeringsanlegg.

NTIs oppdragsgiver er PRE Bragernes II AS.

Ferdigstillelse oktober 2015.

IMG_5121

10.06.15

Nye Hønefoss kirke til NTI

NTI skal utføre sanitær, varme, sprinkler, ventilasjon, samt SD og automtikkanleggene.

NTI er stolt av å være en del av å bygge dette fantastiske bygget. Den nye kirken er et flott kirkebygg, som vil bli et ikon for hele Ringerike.

Byggherre er Den Norske Kirke.

NTIs oppdragsgiver OBAS Øst AS.

Prosjektering starter august 2015.

Ferdigstillelse 2017

 Link til prosjekt

Nye_Hønefoss_kirke

06.06.15

NTI rehabiliterer Konnerud skole

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av sanitær, varme, sprinkler, ventilasjon, samt SD og automtikkanleggene.

Arbeidene vil omfatte totalrehabilitering av de tekniske anleggene fra 1934 og 1954. Byggene har en samlet bygningsmasse på ca. 1500m2, bestående av kjeller samt 2 etasjer over terreng.

Byggherre er Drammen kommune.

Prosjektering starter august 2015.

Ferdigstillelse Q1/2016.

704227_310723362365408_1911021936_o[1]

27.05.15

NTI er kontrahert på Solbergbanen Park
 

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, geoenergianlegg, sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg.

Solbergbanen Park består av 32 leiligheter, fellesanlegg og parkeringsanlegg.

NTIs oppdragsgiver er Alento AS.

Prosjektering starter Q2/2015.

Ferdigstillelse Q4/2016.

Link til prosjekt

slider201_2[1]

27.05.15

Rybergsvingen BRL til NTI
 

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg m/teknisk varmesentral, geoenergianlegg, sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg.

Rybergsvingen BRL består av 50 leiligheter, fellesanlegg og parkeringsanlegg.

Byggherre er NBBO.

NTIs oppdragsgiver er Alento AS.

Prosjektering starter Q2/2015.

Ferdigstillelse Q1/2017.

Link til prosjekt

c1-1024x684

20.03.15

NTI er tildelt Storøya felt 6
 

NTI skal gjennomføre prosjektering og utførelse av sanitæranlegget, varmeanlegget m/tekniske varmesentraler og sprinkleranlegget.

Storøya felt 6 består av 3 tun og til sammen 94 leiligheter, fellesarealer og parkeringsanlegg.

Byggherre er OBOS | Fornebu Boligspar AS.

NTIs oppdragsgiver er Skanska Norge.

Prosjektering starter Q2/2015.

Ferdigstillelse Q3/2017.

 Link til prosjekt

 

Kart_over_utbygging_av_Stor_ya

10.03.15

NTI er tildelt Bekkestua Syd II
 

NTI skal utføre prosjektering og utførelse av ventilasjonsanlegget, automatikk og SD anlegget.

Prosjektet består av 58 flotte leiligheter, 19 butikker, fellesarealer og parkeringsanlegg, sentralt på Bekkestua.

Byggeherre er Profier AS.

Oppstart Q2/2015.

Ferdigstillelse Q4/2016.

Link til prosjekt

03_final_01-1024x675[1]

06.03.15

Nå starter Ankeret 2 på Engersand Havn

NTI skal utføre prosjektering og utførelse av
sanitæranlegget, varmeanlegget m/energisentral,
sprinkleranlegget, gassanlegget og ventilasjonsanlegget for 29 leiligheter, fellesarealer og parkeringsanlegg.

Byggherre er Ticon Eiendom AS.

Oppstart mars Q1/2015.

Ferdigstillelse Q2/2016.

 Link til prosjekt

ES

03.02.15

Nytt byggetrinn på Nordre Jarlsberg Brygge

NTI er kontrahert på nytt byggetrinn Nordre Jarlsberg brygge A, B, C og K2.

Kontrakten omfatter 46 leiligheter, fellesarealer, garasjebygg, prosjektering, sanitæranlegg, varmeanlegg med ny varmesentral og sprinkleranlegg.

Oppstart prosjektering februar 2015

Ferdigstillelse Blokk K2 – oktober 2015

Ferdigstillelse Blokk A, B og C – oktober 2016

NTIs oppdragsgiver er OBAS Øst

Byggherre er Nordre Jarlsberg Brygge AS c/o Schage Eiendom AS

 Link til prosjekt

NJB

29.01.15

Sandstranda i Krokstadelva

Prosjektet består av 79 leiligheter og 3250m2 garasjeanlegg.

NTI skal levere:

– Sanitæranlegg (badekabiner)
– Varmeanlegg
– Gassanlegg
– Sprinkleranlegg
– Ventilasjonsanlegg
– Geoenergianlegg, varmepumpe og brønnpark

Oppdragsgiver: Consto Øst AS

Byggherre: Profier AS

Oppstart Q1/2015

Ferdigstillelse Q3/2016

Link til prosjekt

3099479

22.01.15

NTI kontrahert på Gjerdrum Sykehjem

Gjerdrum Sykehjem skal utvides med ca. 3000m2 og reabilitere ca. 900m2 av eksisterende bygningsmasse.

NTI skal utføre sanitæranlegg, varmeanlegg med varmepumpe og geoenergianlegg (brønnpark), sprinkleranlegg og kjøleanlegg.

Byggherre er Gjerdrum kommune.

NTI’s kontraktspartner er Agathon Borgen AS.

Oppstart Q1/2015.

Ferdigstillelse Q2/2016.

 Link til prosjekt

Bilde[1]

18.11.14

Gjønneshagen Bærum

NTI har mottatt bestilling på Gjønneshagen Bærum, byggetrinn 1, 66 leiligheter.

NTI skal utføre sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg og geoenergianlegg med varmepumpe.

Byggherre er Skanska Boliger

NTI’s kontraktspartner er Skanska Norge AS

Oppstart november 2014

Ferdigstillelse Q1/2016

Link til prosjekt

Gjønneshagen Bærum

05.11.14

NTI rehabiliterer ærverdige «Fram-gården», Bygdøy allé 4

Bygdøy allé 4 er et av Bygdøy allés mest særpregede bygg. «Fram gården» ble bygget i 1921 for forsikringsselskapet med samme navn. Bygget er tegnet av arkitekt Magnus Poulsson i nordisk nybarokk.

NTI har mottatt bestilling på rehabiliterings- og ombygningsarbeidene av sanitæranlegget, varmeanlegget, sprinkleranlegget,
ventilasjonsanlegget og VA-anlegget.

Bygningen bygges om til Møller Gruppen sitt hovedkvarter.

Byggherre er Bygdøy allé 4 AS v/MøllerGruppen Eiendom AS

NTI’s kontraktspartner er BundeBygg AS

Oppstart november 2014

Ferdigstillelse juni 2015

Link til prosjekt

Fram-gården

31.10.14

Nytt byggetrinn på Vestparken

NTI har mottatt bestilling på Søster Mathildes Hage, bygg 641 og 644.

NTI skal utføre prosjektering, sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg og ventilasjonsanlegg for 66 leiligheter, fellesområder og ca. 2000m2 parkeringsanlegg.

Byggherre er Selvaag Bolig AS

NTI’s kontraktspartner er Veidekke Entreprenør AS

Oppstart ca. Q2/2015

Ferdigstillelse ila 2016

Link til prosjekt

Søster Mathildes Hage

03.09.14

Nytt næringsbygg i Drammen

NTI er i gang med nytt næringsbygg, ca. 1350m2, i Drammen for Glitre Vannverket.

Omfang er sanitæranlegg, varmeanlegg tilknyttet geoenergianlegg, ventilasjon og VA anlegg.

Byggherre er Næringsbygg II AS

NTI’s kontraktspartner er OBAS Øst AS

Oppstart august 2014

Ferdigstillelse Q2 2015

Link til prosjekt

30.06.14

Furusetveien 29

Prosjektet består av 8 enheter omsorgsboliger med fellesareal.

NTI skal utføre sanitæranlegg, varmeanlegg, ventilasjon og varmepumpe med brønnpark.

Byggherre er Lier Kommune

NTI’s kontraktspartner er TRIO Entreprenør AS

Oppstart høsten 2014

Ferdigstillelse Q1 2015

31.01.14

Storordre til NTI – Lysaker Polaris

Prosjektet består av 27 150 m2 kontorbygg hvorav ca. 10 000 m2 garasjeanlegg.

NTI skal utføre sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, VA-anlegg, kjøleanlegg og energisentral for varme og kjøling.

Byggherre er NCC Property

NTI’s kontraktspartner er NCC

Oppstart januar 2014

Ferdigstillelse juni 2015

Link til prosjektet

news2014

30.01.14

NTI er kontrahert på Landsnes Hage i Asker

Prosjektet består av 45 leiligheter, fellesarealer og garasjeanlegg.

NTI skal utføre sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjonsanlegg, geoenergi m/brønnpark og energisentral for varme

Byggherre er Solton Eiendom AS

NTI’s kontraktspartner er AS Selvaagbygg

Oppstart januar 2014

Ferdigstillelse Q4/2015

Link til prosjektet

news2014b

11.12.13

NTI på Engersand Havn i Lier

Ankeret 1 og 2 består av til sammen 51 leiligheter, fellesområder, ca. 2000m2 garasjeanlegg og kafè.

NTI skal utføre sanitæranlegget, varmeanlegget m/energisentral, sprinkleranlegget, gassanlegget og ventilasjonsanlegget.

Byggherre er Ticon Eiendom AS

NTI’s kontraktspartner er AS Selvaagbygg

Oppstart desember 2013

Ferdigstillelse ca. mars 2015

Link til prosjektet

Engersand1234

13.11.13

NTI er i gang på Kirkeveien 71F i Bærum

Kirkeveien 71F består av 40 leiligheter og fellersområder.

NTI skal utføre sanitæranlegget, varmeanlegget, sprinkleranlegget, gassanlegget og ventilasjonsanlegget.

Byggherre er ABBL

NTI’s kontraktspartner er RVS AS

Oppstart høsten 2013

Ferdigstillelse november 2014.

Link til prosjektet

krikevn_71

08.11.13

NTI på CC Vest

CC Vest er et kjøpesenter med ca. 90 butikker på Lilleaker i Oslo.

Mustad Eiendom AS har bestilt oppgradering av teknisk rom, varme og kjølesentral, sirkulasjonssystem, nytt garderobeanlegg, avløpsanlegg m.m.

Link til prosjektet

ccvest

06.11.13

Nå starter NTI på Sommerfrydveien 24

Sommerfrydveien 24 består av 5 eksklusive leiligheter og garasjebygg.

NTI skal levere sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg, gassanlegg, ventilasjonsanlegg, sentralstøvsugeranlegg og geoenergianlegg med brønnpark.

Byggherre er Sommerfrydveien 24 AS

Oppdragsgiver er Obas Øst AS

Ferdigstillelse oktober 2014.

sfvn24

15.09.13

Kontorbygget Storgt. 51 i Oslo rehabiliteres

Storgt. 51 er et kontorbygg og garasjeanlegg fordelt på ca. 10 900m2 over 8 plan.

NTI har utført ny teknisk varme og kjølesentralsentral, nytt sanitæranlegg, varmeanlegg, komfortkjøling

AF Gruppen AS har bestilt NTI for å utføre plan 1.

Byggherre er Eiendomsspar AS

Link til prosjektet

strgt51(1)

11.07.13

NTI kontrahert på Heialunden

Prosjektet består av sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg og boliggass.

NTI skal utføre rørleggerarbeidene på Heialunden i Lier, 14 leligheter, 700m2 næring og fellesarealer.

Byggherre er Heialunden Eiendom AS

NTI’ kontraktspartner er Jarlsberg Bygg AS

Ferdigstilles Q3/2014

Link til prosjektet

Heialunden

21.06.13

NTI tildelt Dråpen næringsområde i Drammen

Kontrakten består av prosjektering og utførelse av sanitæranlegg, varmeanlegg, energisentral, fjernvarme, ventilasjon m/varmegjenvinning og 23 stk. energibrønner.

NTI skal utføre rør og ventilasjonsarbeidene på Dråpen næringsområde med 3 frittstående næringsbygg i en felles næringspark, ca. 7000m2 BTA

Byggherre er OBAS

NTI’s kontraktspartner er OBAS Øst

Prosjektet ferdigstilles Q2/2014

Kontraktsverdi ca. MNOK 10

Link til prosjektet

draapen

17.06.13

NTI har mottatt bestilling på Trasoptunet

Kontrakten består av prosjektering og utførelse av rør og ventilasjonsarbeider som omhandler sanitæranlegg, varmesentral, varmeanlegg, sprinkleranlegg, ventilasjon m/gjenvinning og brønnpark.

NTI er tildelt kontrakt på 114 leiligheter m/garasjebygg og fellesområder, fordelt på 4 bygg på adresse Hellerudveien 69 i Oslo.

Byggherre er OBOS Nye Hjem

NTI’s kontraktspartner er PEAB AS

Prosjektet ferdigstilles mai 2015

Kontraktsverdi ca. MNOK 20

Link til prosjektet

trasoptunet

08.05.13

NTI rehabiliterer Paleet Kjøpesenter

NTI er tildelt rørentreprisen for rehabiliteringen av Paleet Kjøpesenter, Karl Johansgate 37-43 i Oslo

Entreprisen omhandler sanitæranlegg, varmeanlegg, sprinkleranlegg og komfortkjølingsanlegg.

Paleet, et kjøpesenter med over 30 spesialforretninger og motebutikker, samt en rekke cafeer og serveringssteder, ligger langs med landets mest sentrale paradegate mellom Slottet og Stortinget.

Byggherre er KLP Eiendom AS.

NTI’s oppdragsgiver er AF Gruppen AS.

Prosjektet starter mai 2013 og ferdigstilles i løpet av april 2014.

Kontraktsverdi MNOK 33

Link til prosjektet

paleet

25.04.13

NTI sprinkler AASS Bryggeri

NTI etablerer sprinkleranlegget i nytt tilbygg på AASS Bryggeri

Fremdrift: 22.04-12.05.13

Kontaktsverdi MNOK 0,8

Link til prosjektet

aass