NTI inngått avtale på Risenga Ishall

NTI har inngått avtale med Backe Stor Oslo AS om underentreprenør rør, prosjektansvarlig i forprosjektfase 1.

Asker kommune er byggherre.

Avtalen omfatter skisse- og forprosjekt. Avtale om utbygging gjøres etter at forprosjektet er politisk behandlet vinteren 2019. Planlagt ferdigstillelse av ishallen er mars 2021.

”Prosjektet omhandler byggingen av en ny ishall for å ivareta behovet for is-idrettene i Asker kommune. Ishallen skal være dimensjonert som matcharena for ishockey, kunstløp og shorttrack med en tilskuerkapasitet på 3000 personer. Den nye ishallen skal også være en flerbrukshall som muliggjør avvikling av større mesterskap/arrangementer også for andre idretter enn is-idrettene. Prosjektet skal søkes løst innenfor en ramme på 287,5 millioner kroner inkl. mva.

Utviklingen skal ha fokus på kostnadseffektiv arealbruk, energieffektivitet og god driftsøkonomi, samt å holde prosjektkostnaden innenfor budsjett. Ishallen skal videre utvikles med særlig fokus på gode og gjennomtenkte tekniske løsninger, med formål å minimere driftskostnadene.

Med seg i utviklingsgruppen har Backe Stor-Oslo blant annet JOB Arkitekter, Backe Idrettsbygg, Dr. Techn. Olav Olsen, VVS Rådgiverne, MOE AS og Erichsen & Horgen

Vi ser frem til et spennende og utviklende samarbeid med Asker kommune, og er svært fornøyd med å ha vunnet denne samspillskonkurransen sammen med et team som har betydelig kompetanse i å utvikle ishaller. Vi gleder oss til å være med på å bygge lokalsamfunn i Asker» uttaler Arne Landmark, administrerende direktør i Backe Stor Oslo i en pressemelding.

– Vi gleder oss til å komme i gang med forprosjektet sammen med Backe Stor-Oslo. Anlegget blir et svært viktig bidrag for isidrettene i området, sier Klaus Øiseth, prosjektleder for Asker kommune, Prosjekt og utbygging”

 

Risen