NTI kontrahert på Strandhøyden

NTI kontrahert på Strandhøyden / Engersand Havn

Prosjektet består av 2 blokker fordelt på 29 leiligheter med parkeringsanlegg.

NTI skal utføre ventilasjonsanleggene

Vår oppdragsgiver er Asker Entreprenør AS

Byggherre er Ticon Eiendom AS

Oppstart prosjektering Q2 / 2019

Ferdigstillelse Q2 / 2020

Link; https://www.engersandhavn.no/strandhoyden/

Strandbråten