NTI vant Kirkealleen 1, byggetrinn 2

NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme m/teknisk varmesentral, sprinkler og ventilasjonsanleggene

Kirkealleen 2, omhandler 44 flotte selveierleiligheter, fellesanlegg og parkeringsanlegg.

NTI takker for tilliten som er utvist for å gjennomføre nok et byggetrinn på dette flotte prosjektet.

Byggherre er Rondane Eiendom AS

NTIs oppdragsgiver er Consto Øst AS

Oppstart prosjektering september 2018

Ferdigstillelse desember 2019

Link til prosjektet: https://www.eiendomsmegler1.no/Eiendommer/Eiendom/?propertyid=113155448

Kirkealleen 2