NTI vant nytt prosjekt på Campus Ås

NTI har mottatt bestilling på nytt prosjekt –

Fellesbygget på Campus ÅS

” Fellesbygget vil bli et sentralt samlingspunkt for studenter, ansatte og besøkende. Fleksible og robuste romløsninger skal gi mulighet for ulike aktiviteter gjennom hele døgnet, året rundt.

– Vi har høye miljøambisjoner for bygningen. Bygningen skal være passivhus oppvarmet av Co2-nøytral fjernvarme, og vi vil bruke mye treverk, både innvendig og utvendig. Bærende konstruksjoner over bakken will be in limtre and utvendig, the building will be worn with maintenance-friendly wood paneling with long durability, says project director Erik Antonsen in Statsbygg. 

Fellesbygget will function as part of the new Veterinary Building, which will be completed by 2020. As a result, both the Veterinary College and Veterinary Institute from Adamstuen in Oslo to Ås, with a total of 1,600 employees and students. Det blir dermed behov for flere fellesfunksjoner som kantine, amfi, bibliotek, lesesaler og auditorier.

Bygningen vil danne en naturlig inngangsportal til hele Campus Ås mellom det nye Veterinærbygget og den gamle, ærverdige Urbygningen på NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet). Konseptet er utviklet av Fabel Arkitekter og Henning Larsen Architects.

Når det 63.000 kvadratmeter store Veterinærbygget står ferdig, vil det inneholde alt fra kompliserte laboratorier og opplæringsrom til undersøkelsesrom for syke dyr av alle slag. Hele prosjektet, inkludert Fellesbygget på 2.100 kvadratmeter, skal være klart til semesterstart i høsten 2020. ”

NTI skal utføre prosjektering, sanitær, varme, sprinkler og kjøleanleggene

Byggherre er Statsbygg

Vår oppdragsgiver er HENT

Oppstart mars 2019

Ferdigstillelse medio 2020

Link: https://www.byggfakta.no/campus-as-utvider-132422/nyhet.html

Fellesvygget