• Om NTI
  • Jobb i NTI
  • HMS
  • Nøkkelpersoner

NTI

forsidebilde-nti

NTI har røtter tilbake til 1963. Dagens selskapsstruktur ble stiftet i 2010.

Selskapet er en moderne og samarbeidende VVS entreprenør. Våre medarbeidere besitter høy faglig kompetanse og er i stand til å utføre VVS tekniske anlegg etter dagens og fremtidens høye krav til gjennomføring og utførelse. Vi deltar i mindre og større prosjekter innenfor privat og offentlig sektor. Selskapet utfører alle entrepriseavtaler i henhold til Norsk Standard for bygg og anlegg.

Vårt forretningsområde er primært det profesjonelle markedet (B2B). Vi gjennomfører prosjekter fra skisseprosjekt til ferdigstillelse.

NTI ønsker å være en markedsledende aktør innenfor VVS, i nært samarbeid med andre tekniske sideentreprenører og våre oppdragsgivere.

Vi har sterkt fokus på HMS, utvikling og kompetanseheving. NTI er medlem av
Opplæringskontoret Buskerud og har alltid flere lærlinger ansatt og under opplæring.

I 2017 vil selskapet utføre over 140 årsverk med forventet omsetning over 220 MNOK.

Jobb i NTI

11-ansatte

Servicetekniker

Vi søker servicetekniker som har stor interesse for faget.

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:
– Rørleggermester eller rørlegger med svennebrev
– God kommunikasjonsevne, både muntlig og skriftlig på norsk
– God kunnskap om varme og kjøleanlegg
– Kunnskap med bruk av dataverktøy
– Høy grad av selvstendighet
– Serviceinnstilt og imøtekommende

Kontakt  trond.roine@nti-as.no for nærmere informasjon

Rørleggerbas

Vi søker rørleggerbaser for å lede team i prosjekter

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:
– Rørleggermester eller rørlegger med svennebrev
– God kommunikasjonsevne, både muntlig og skriftlig på norsk
– Evne til å jobbe selvstendig og lede team
– Kunnskap med bruk av dataverktøy
– Høy grad av selvstendighet
– Serviceinnstilt og imøtekommende

Kontakt  trond.roine@nti-as.no for nærmere informasjon

Prosjektledere

Vi søker dyktige prosjektledere for våre prosjekter.

Vi leter etter deg som innehar følgende kvalifikasjoner:

– Sivilingeniør / VVS ingeniør / Rørleggermester
– God kommunikasjonsevne, både muntlig og skriftlig på norsk
– Lederegenskaper; samarbeidsvillig, evne til å jobbe selvstendig og
i team
– God økonomisk forståelse og gjennomføringsevne
– Gode datakunnskaper
– Gjerne erfaring fra projektledelse

Kontakt  trond.roine@nti-as.no for nærmere informasjon

VVS ingeniører / BIM ingeniører / teknikere

Vi søker dyktige ingeniører/BIM-ingeniører/teknikere til vår prosjekteringsavdeling

Vi leter etter deg som innehar følgende kvalifikasjoner:

– Sivilingeniør / VVS-ingeniør / BIM-ingeniør / tekniker
– God kommunikasjonsevne, både muntlig og skriftlig på norsk
– Samarbeidsvillig – evne til å jobbe selvstendig og i team
– Behersker Revit 2015, og MagiCAD fagapplikasjon
– Kjennskap til Solibri
– Generelt gode datakunnskaper
– Gjerne god kunnskap om BREEAM

Kontakt espen.tufto@nti-as. eller trond.roine@nti-as.no no for nærmere informasjon

Rørleggere

Vi søker deg som er en dyktig rørlegger og har stor interesse for faget.

Vi ønsker at du har følgende kvalifikasjoner:

– Rørlegger med svennebrev eller tilsvarende erfaring
– God kommunikasjonsevne, både muntlig og skriftlig på norsk
– Evne til å jobbe selvstendig og i team
– Serviceinnstilt og imøtekommende

Kontakt trond.roine@nti-as.no for nærmere informasjon

HMS

26-teknisk-rom

Kvalitets-/HMS policy for NTI

Lønnsomhet er en forutsetning for videre vekst og trygghet for arbeidsplassen. Dette oppnås blant annet gjennom en bevisst holdning til kvalitet, helse, miljø og sikkerhet.

Alle arbeidsprosesser skal være basert på selskapets høye krav til kvalitet og HMS-standard. Det forventes at alle ansatte tar sin del av ansvaret og at alle lojalt følger opp de rutiner som er etablert.

Kvalitet
Virksomheten skal drives slik at forventninger og spesifiserte krav hos våre kunder og øvrige interesseparter innfris. Kundetilfredshet er et definert mål og følges opp med nødvendige tiltak. NTI’s styringssystem er i overensstemmelse med de høyeste kravene i bransjen.

Helse
Bedriftens ansatte og dens omgivelser skal ikke påføres helsemessige skader som følge av virksomheten. Alle ansatte skal bidra til å forhindre dette, blant annet ved å påpeke forhold som kan gi negative helsemessige konsekvenser.

Miljø
Bevissthet og kompetanse om systemet for forebyggende miljøarbeid skal skapes gjennom opplæring og gjennom holdningsskapende påvirkning.

Indre miljø
Arbeidsforholdene skal tilrettelegges slik at arbeidsmiljøet blir godt med hensyn på ergonomi, trivsel og jobbinnhold. Alle skal bidra til å skape trivsel og gode arbeidsforhold. Arbeidsmiljøet skal kartlegges regelmessig og nødvendige forbedringer iverksettes.

Ytre miljø
Selskapets virksomhet forurenser i liten grad det ytre miljø. Ledelsen forplikter seg til å følge de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter som gjelder for dette området. Virksomheten skal i minst mulig grad være til sjenanse for naboer eller for omgivelsene for øvrig. Alle prosesser og endringer skal vurderes på forhånd i forhold til mulige effekter på ytre miljø.
Det skal kontinuerlig arbeides med å redusere avfall og støy fra produksjonen.
Ekstern biltransport skal holdes på et så lavt og derved effektivt nivå som mulig.

Sikkerhet
NTI skal ikke utsette kunder, ansatte, leverandører, naboer eller besøkende for unødig fare. Alle skal bidra til dette, blant annet ved å rapportere om eventuelle farlige forhold. Risikoanalyser skal gjennomføres regelmessig og nødvendige forebyggende tiltak iverksettes.

Nøkkelpersoner

Trond Langlie Røine

Leder forretningsutvikling og prosjekt

trond.roine@nti-as.no

Gunnar Dalene

Daglig leder

gunnar.dalene@nti-as.no

Kristine J. Høydahl

HR Leder

kristine.hoydahl@nti-as.no

Anders Røine

Teknisk leder rør/ Prosjektleder/ Senior Ingeniør VVS

anders.roine@nti-as.no

Terje Hommerstad

Teknisk leder ventilasjon Senior Ingeniør

terje.hommerstad@nti-as.no

Gunn Hartvigsen

Regnskap

gunn.hartvigsen@nti-as.no

Øystein Thorkildsen

VVS-Ingeniør/-kalkyle

oystein.thorkildsen@nti-as.no

Espen Tufto

Gruppeleder prosjekteringsavdeling, VVS-Ingeniør

espen.tufto@nti-as.no

Rafal Bialousz

Siv. Ingeniør HVAC

rafal.bialousz@nti-as.no

Tom-Erik Aaby Andersen

VVS-Ingeniør / Gruppeleder prosjektering

tom.andersen@nti-as.no

Sondre Stangeby

VVS-Ingeniør

sondre.stangeby@nti-as.no

Lars Hermansen

VVS-Ingeniør

lars.hermansen@nti-as.no

Espen Eilefsen

VVS-Ingeniør

espen.eilefsen@nti-as.no

Christian Lien

VVS-Ingeniør

christian.lien@nti-as.no

Henrik Johansen

VVS-Ingeniør

henrik.johansen@nti-as.no

Kristoffer Leikanrud

BIM-Ingeniør

kristoffer.leikanrud@nti-as.no

Endijs Klavins

BIM-Ingeniør

endijs.klavins@nti-as.no

Liv Anderson Bergflødt

BIM-Tekniker

liv.a.bergflodt@nti-as.no

Mads Espegaard

BIM-Tekniker

mads.espegaard@nti-as.no

Steffen Enger

Prosjektleder ventilasjon

steffen.enger@nti-as.no

Robert Thorkildsen

VVS-Ingeniør / Prosjektleder ventilasjon

robert.thorkildsen@nti-as.no

Lars Arne Røine

Prosjektleder rør / Verneombud

lars.roine@nti-as.no

Martin Kjekshus

Prosjektleder/ Senior Ingeniør VVS

martin.kjekshus@nti-as.no

Vegard Fossnes Hagen

Prosjektkoordinator

vegard.hagen@nti-as.no

Rune Thorkildsen

Ettermarkedsansvarlig

rune.thorkildsen@nti-as.no

Peter Lövgren

Serviceleder ventilasjon

peter.lovgren@nti-as.no

Trond Alstad Johansen

Anleggsleder / Gasstekniker

trond.johansen@nti-as.no

Stein Erik Johannessen

Anleggsleder

stein.johannessen@nti-as.no

Håvard Hansen Grønland

BAS rørlegger prosjekt / Gasstekniker

havard.hansen@nti-as.no

Jan Tomasz Sztabowski

BAS rørlegger prosjekt

jan.sztabowski@nti-as.no

Marius Rustad

BAS rørlegger prosjekt

marius.rustad@nti-as.no

Agron Beqiri

BAS rørlegger prosjekt

agron.beqiri@nti-as.no

Rafal Brzezinski

BAS rørlegger prosjekt

rafal.brzezinski@nti-as.no

Fredrich Olof Johansson

Gasstekniker

fredrich.johansson@nti-as.no

Lukasz Zdrzalka

BAS rørlegger prosjekt

lukasz.zdrzalka@nti-as.no

Svein Kjenner Larsen

BAS rørlegger prosjekt

svein.larsen@nti-as.no

Johan Karlsson

BAS rørlegger prosjekt

johan.karlsson@nti-as.no

Morten Kildahl

BAS rørlegger prosjekt

morten.kildahl@nti-as.no

Anders Karlsson

BAS rørlegger prosjekt

anders.karlsson@nti-as.no