Scandia Maskin i Røyken tildelt NTI

NTI har mottatt bestilling på Scandia Maskin i Røyken.

Prosjektet er 6064m2 fordelt på produksjon, lager og kontor.

NTI skal levere prosjektering, sanitær, varme, sprinkler, kjøling, trykkluft og geoenergianleggene med brønnpark.

Byggherre er Ticon Eiendom AS

NTIs oppdragsgiver er Alento AS

Oppstart mars 2019

Ferdigstillelse desember 2019

Skandia MAskin