Sølvknuten Hotell på Kongsberg tildelt NTI

NTI har inngått avtale om utførelse av Sølvknuten Hotell i Kongsberg. Første bestilling omhandler prosjektering

Dette flotte hotellet består av restaurant/spisesal, lobby, tekniske rom, skybar og 147 hotellrom fordelt på 13 etasjer.

Hotellet blir liggende i fortsettelsen av prosjekt Sølvparken  som består av boliger, kjøpesenter og parkeringsanlegg . Dette prosjektet er NTI allerede er i gang med.

NTI skal levere prosjektering og utførelse av rørleggerarbeidene; sanitær, varme, sprinkler, kjøling og energisentralen.

Byggherre er PK Eiendom AS

NTIs oppdragsgiver er Veidekke Entreprenør AS

Oppstart prosjektering januar 2019

Ferdigstillelse ultimo 2020

 

Sølvknuten